مراحل ثبت نام

  • تکمیل این فرم
  • مشاهده و تایید توسط مدیر سیستم
  • ارسال اطلاعات ورود به سامانه برای شما از طریق سامانه پیام کوتاه
نام   نام خانوادگی  
نام کاربری   کد ملی  
شماره همراه   شماره تلفن کد  
سمت تحصیلات
رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
شغل دانشگاه مربوطه
تاریخ تولد   آدرس ایمیل  
رتبه علمی
مرجع تایید کننده
 
 
Captcha